Dämpning Neutrala skor med mycket dämpning.

Lätt stabilitet Skor med lätt pronationsstöd.

Stabilitet Skor med pronationsstöd.