Με απορρόφηση των κραδασμών Ουδέτερα παπούτσια με άριστη απορρόφηση των κραδασμών

Με ελαφριά σταθεροποίηση Παπούτσια με ελαφριά υποστήριξη στο μέσο του πέλματος