Με απορρόφηση των κραδασμών Ουδέτερα παπούτσια με άριστη απορρόφηση των κραδασμών