Děkujeme, že jste navštívili naše stránky saucony.eu. Vysoce respektujeme vaše soukromí. Jsme si vědomi, že poskytnutí Vašich osobních dat je otázka důvěry. Proto jsme přesvědčeni, že máte plné právo vědět, jak s vašimi údaji nakládáme. Opovědi na nejčastěji kladené otázky stran ochrany osobních údajů na saucony.eu uvádíme níže.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Neshromažďujeme žádná data, která slouží k přímé identifikaci, s výjimkou údajů, které nám poskytnete dobrovolně. Čas od času provádíme průzkumy, pořádáme soutěže, nebo si Vás dovolíme vyzvat k odběru našich online programů. Pokud se rozhodnete zúčastnit těchto akcí můžeme Vás požádat o:

– o doplňující informace o tom jak si zboží vybíráte a jak a kde nakupujete

– o osobní údaje, které nám umožní Vás kontaktovat jako je emailová adresa, jméno, datum narození a další informace potřebné pro úspěšný průběh akce nebo kampaně.

Během registračního procesu neevidujeme neosobní informace typu – odkud jste se na náš web přihásili, které stránky našeho webu prohlížíte, jaký používáte prohlížeč ani vaše vlákna vyhledávání. Tyto informace jsou a zůstanou anonymní – to znamená, že vás podle nich nemůžeme identifikovat, dokud se sami nepřihlásíte.

Pokud nám odesíláte požadavek, např. na zákaznický servis, můžeme Vás požádat o zadání jména nebo emailové adresy, abychom Vám mohli odpovědět. 

Jak nakládáme s údaji

Získané osobní údaje používáme pouze ke klientské komunikaci a dále k informacím o našich výrobcích, službách, změnách a akcích. Neděje se to bez vašeho souhlasu. Pokud nám oznámíte, že si podoubnou komunikaci a informace nepřejete, okamžitě se zařídíme podle Vašeho přání. Vaše údaje jsou bezpečně uchovávány v zabezpečené databázi našeho serveru. 

Pro lepší služby a komplexnější informace můžeme kombinovat Vaše data s daty veřejně dostupnými – statistického, obchodního nebo marketingového charakteru.

Vaše údaje mohou být rovněž předmětem našich vlastních statisticko-marketingových analýz tak, abychom mohli dále chápat a zlepšovat své služby. Rovněž mohou být neosobní identifikační údaje použity k vylepšení designu a obsahu našeho webu.

Poskytujeme vaše data třetím stranám?

Vaše data sdílíme pouze s důvěryhodnými třetími stranami, které nám spravují náš web a jsou smluvně vázány mlčenlivostí a standardními pravidly ochrany osobních údajů.

To platí i pro naše dodavatele analytických, marketingových a obchodních sužeb. 

Žádná z poskytnutých informací neobsahuje jakákoli osobní data s možností identifikace.

Cílem je pouze zlepšit naše produkty a nabízet stále lepší služby, které reagují na potřeby Vás, našich zákazníků. 

Nepřekročitelným pravidlem komunikace je to, že Vás smí kontaktovat pouze zástupci společnosti Saucony, její pobočky a nebo její autorizovaní obchodní partneři. Naši obchodní partneři smluvně nejsou oprávěni jakkoli nakládat s vašimi osobními daty. Mohou Vás pouze adresně informovat o obchodních a marketingových aktivitách naší společnosti, a to pouze v případě, že si to budete přát a potvrdíte to prostřednictvím emailu saucony@striderite.com. Ujistěte se, že uvedete své jméno a příjmení, ulici a emailovou adresu.

Saucony nebo třetí strany mohou zveřejnit konkrétní údaje jen v případě udaném příslušnou legislativou, aniž by došlo porušení příslušného zákona, nebo z důvodu ochrany zájmů společnosti Saucony, jejích autorizovaných obchodních partnerů a autorizovaných třetích stran.

Jak se odhlásit z odběru a jak změnit své údaje?

Naší snahou je Vás neobtěžovat nevyžádanou komunikací, tedy pouze pokud ji budete sami iniciovat. Pokud chcete odhlásit odběr e-mailů, řiďte se instrukcemi, které jsou součástí každého našeho mailu. Současně nám můžete poslat požadavek přímo na email info@saucony.eu. Vždy se prosím ujistěte, že jste nezapomněli uvést vaše jméno a příjmení a email k vašemu účtu. Upozorňujeme, že zpracování žádosti o odebrání Vaší adresy z naší e-mailové databáze si vyžádá lhůtu 10 pracovních dní.

Jak chráníme soukromí dětí?

Tyto stránky jsou zaměřené na naše příznivce. Nemáme zájem shormažďovat informace od uživatelů, kterým je méně než 13 let. Děti mladší 13-ti let by měli tyto stránky navštěvovat pouze pod dohledem jednoho z rodičů, zákonného zástupce a neměli by nám poskytovat osobní údaje.

Jak používáme cookies?

"Cookie" je fragment informace zaznamenané a uložené na Vašem počítači. Cookie obvykle obsahuje údaje, díky kterým vás při další návštěvě našich stránek rozpoznáme. Většina internetových prohlížečů podporuje správu cookies, díky které máte možnost zvolit si takové nastavení ve vašem webovém prohlížeči, jež automaticky zablokuje služby cookies, avšak v ojedinělých případech můžete při prohlížení webového obsahu saucony.eu zaznamenat určitá omezení funkcí.

Naše internetové stránky používají také tzv. "pixel tags" , drobné obrazové značky, které nám pomáhají analyzovat Vaše nákupní vzorce, vytvářet maximálně přístupný obsah stránek, a doručit vám e-mail v takovém formátu, který jste schopni přečíst.

Saucony a autorizované třetí strany používají cookies a pixel tags ke sledování a uchovávání informací o využití webu, které nám pomáhají porozumět vašim preferencím a díky kterým, získáváme zpětnou vazbu a můžeme efektivně přizpůsobit obsah vašim potřebám.

Souhlas se zpracováním osbobních údajů

Použitím těchto internetových stránek dáváte svůj souhlas se zpracovnáním osobních údajů, tak, jak je uvedeno v podmínkách o Ochraně soukromí.

Pokud v našich podmínkách dojde k jakékoliv změně, budeme Vás o tom informovat na našich stránkách, tak, abyste měli neustálý přehled, který typ informací shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a za jakých podmínek budou případně k dispozici.